Narpan · Cultura i Literatura de la Baixa Edat Mitjana

Universitat Autònoma de Barcelona · Universitat de Barcelona · Universitat de Girona

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Inici Qui som Investigadors Miriam Cabré

Miriam Cabré

Correu electrònic Imprimeix PDF

 

 

 

The image “http://www.narpan.net/imatges/FotoMiriamCabreSetembre2006.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

 

Universitat de Girona
Professor Titular d'Universitat
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

Barcelona, 1966. Llicenciatura en Filologia Catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona (1989). PhD a la Universitat de Cambridge (1994). Library Assistant al Warburg Institute, Universitat de Londres (1995-97). Contractat Ramon y Cajal a la UdG (2001-06). Actualment és professor titular de Filologia Romànica a la Universitat de Girona, on imparteix docència de literatura romànica medieval. És membre investigador de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes (Universitat de Girona). S'ha ocupat de l'obra i la figura de Cerverí de Girona, sobre el qual ha publicat les monografies Cerverí de Girona and his poetic traditions (Londres, Tamesis, 1999) i Cerverí de Girona: Un trobador al servei de Pere el Gran (Barcelona, UB, 2011). També s'ha ocupat de la poesia catalana dels segles XIV i XV i forma part de l'equip assessor del Repertorio informatizzato dell'antica letteratura catalana, projecte per al qual ha editat diversos textos.

Prepara una edició anotada i digitalitzada de Cerverí de Girona, en col·laboració amb el projecte Repertorio Informatizzato dell'antica letteratura trobadorica e occitanica, i un estudi de la seva transmissió, especialment del cançoner Sg (en col·laboració amb Sadurní Martí). Ha estat investigador principal del projecte Corpus Digital de Textos Catalanes Medievales: Eiximenis y Cancioneros (HUM2005-07480-C03-02/FILO) i actualment de Troubadours and European Identity: The Case of the Catalan Courts (Recercaixa 2015 ACUP 00127). Elabora la bibliografia anual de literatura occitana medieval (en col·laboració amb Sadurní Martí) per al Year's Work of Modern Language Studies. Edita la revista Mot So Razo, des del núm. 2 i, juntament amb Sadurní Martí, coordina l'Espai Narpan de Literatura i Cultura Medieval.


PUBLICACIONS

1993

Ressenya de Ramon Vidal de Besalú, Obra poètica, ed. Hugh Field (2 vols, Barcelona: Curial, 1989-1991), al Journal of Hispanic Research, 2, 426-27.

1994

Traducció de l'estudi introductori a J.N. Hillgarth (ed.), Chronicle of Pere el Cerimoniós (Toronto: Pontifical Institute of Medieval Studies, 1980), a Llengua i Literatura, 5, 7-102.

«L'entencio del nom: recursos etimològics a l'obra de Cerverí de Girona», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 44 (1993-94), 79-100.

1995

Ressenya de Ramon Vidal de Besalú, Obra poètica, ed. Hugh Field (Barcelona: Curial, 1989-1991), a Llengua i Literatura, 9, 471-76.

Membre de l'equip editorial del Cambridge Word Selector: Anglès-Català (Diccionari temàtic de l'anglès contemporani), Cambridge: Cambridge University Press.

«La faula de rosinyol de Cerverí de Girona», La narrativa in Provenza e Catalogna nel XIII e XIV secolo, Pisa: ETS, 67-81.

1997

Ressenya de Carmen Parrilla, De amor y mecenazgo en el siglo XV: El tratado de amiçicia de Ferrán Núñez (La Coruña: Universidade da Coruña, 1996), al Bulletin of Hispanic Studies 74, 375-76.

1998

«Ne suy juglars ne·n fay capteniments: L'ofici de trobador segons Cerverí de Girona», Actes du Cinquième Congrès International de l'Association Internationale d'Études Occitanes (Université de Toulouse-Le Mirail), Pau: AIEO, I, 211-24.

1999

Cerverí de Girona and his Poetic Traditions, Londres: Tamesis.

Capítol «Italian and Catalan Troubadours», The Troubadours: an Introduction, ed. Sarah Kay i Simon Gaunt, Cambridge: Cambridge University Press.

«Du genre débat chez Cerverí de Girona», Il genere tenzone nelle letterature romanze delle Origini, ed. M. Pedroni i A. Stäuble, Ravenna: Longo, 363-377.

2000

Edició dels poemes 0.15, 0.31, 0.36, 0.46bis, 0.68, 0.86, 0.112, 0.114, 0.134, 0.140, 1.1, 11.1, 17.1, 17.2, 17.3, 19.1, 26.1, 26.2, 30.2, 32.1, 32.2, , 47.1, 50.1, 50.2, 53.2, 53.3, 55.1, 63.1, 65.2, 65.3, 65.4. 65.4a, 67.4, 67.10, 67.11, 70.1, 78.1, 80.2, 83.5, 83.14, 109.1, 109.2, 120.2, 128.1, 129.1, 144.1, 150.1, 150.2, 167.1, 171.2, 177.1, 181.2, 188.1, 191.1, 201.1., per al Repertorio informatizzato dell'antica letteratura catalana (http://www.rialc.unina.it).

Revisió dels poemes 0.5, 0.9, 0.10, 0.25, 0.40, 0.43, 0.52, 0.53, 0.63, 0.101, 0.121, 0.145, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6a, 14.6b, 14.6c, 14.6d, 14.7, 14.8, 14.9, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.15, 14.17, 14.18, 14.19, 14.20, 14.21, 21.2, 65.1, 84.1, 84.2, 87.1, 121.1, 156.1, 160.1, 181.1, 198.1, 181.3., per al Repertorio informatizzato dell'antica letteratura catalana (http://www.rialc.unina.it).

«Como por los márgines del libro verá vuestra alteza: Las glosas de Carlos de Viana y la corte alfonsí», Actas del VIII Congreso Internacional de la AHLM, ed. M. Freixas, S. Iriso i L. Fernández, Santander: Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria / Año Jubilar Lebaniego / Asociación Hispánica de Literatura Medieval, 411-26.

2001

Edició del Conte d'amor (0.144), per al Repertorio informatizzato dell'antica letteratura catalana (http://www.rialc.unina.it).

Edició dels poemes 0bis: Beata santa Catarina; Cascun cos l'anima cobra; Gloriosa dells angels, Verge, no·m desempars, 0.94, 42.1 (amb Lluís Cabré), per al Repertorio informatizzato dell'antica letteratura catalana (http://www.rialc.unina.it).

Edició dels poemes 0bis: Aujats, senyors, complits de saviesa; En nom de Deu, lo rey del cel; O! vosaltres, honrats senyors; Vejats que diu nostre pare Adam (amb Michela Pereira), per al Repertorio informatizzato dell'antica letteratura catalana (http://www.rialc.unina.it).

Edició del poema 0.29 (amb Gemma Navarro i Lluís Cabré), per al Repertorio informatizzato dell'antica letteratura catalana (http://www.rialc.unina.it).

Edició dels poemes 63.2, 67.2 (amb Gemma Navarro), per al Repertorio informatizzato dell'antica letteratura catalana (http://www.rialc.unina.it).

«Poe, Baudelaire, Riba», Quaderns. Revista de traducció, 6, 119-31.

«Catalan Medieval Literature» (amb Lola Badia), a The Year's Work in Modern Language Studies 1999, 61 (2001), 301-308.

«Un cançoner de Cerverí de Girona?», Atti del colloquio internazionale "Canzonieri iberici" (Padova / Venezia), I, A Coruña: Universidade / Università di Padova / Toxosoutos, 283-99.

2002

«El saber de Joan Ramon Ferrer», III Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga: Literatura i Cultura a la Corona d'Aragó (s. XIII-XV). Girona (5-8 de juliol del 2000), Girona / Barcelona, Universitat de Girona / PAM.

III Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga: Literatura i Cultura a la Corona d'Aragó (s. XIII-XV). Girona (5-8 de juliol del 2000), ed. Lola Badia, Miriam Cabré i Sadurní Martí, Girona / Barcelona, Universitat de Girona / PAM.

Ressenya de Catherine Léglu, Between Sequence and Sirventes: Aspects of Parody in the Troubadour Lyric (Oxford: European Humanities Research Centre, 2000), a French Studies, 56, 221.

«Catalan Medieval Literature» (amb Lola Badia), a The Year's Work in Modern Language Studies 2000, 62 (2002), 285-93.

«Jutges, processos i sentències en la lírica del XV: Joan Ramon Ferrer, mantenidor del gai saber (1475)», Estudi General: Miscel·lània d'homenatge a Modest Prats II, 22, 409-20.

2003

«"Mors et vita in manibus linguae": la metafora della lingua nei trovatori», Scène, évolution, sort de la langue et de la littérature d'oc: Actes du septième congrés international de l'AIEO (Reggio Calabria-Messina, 2002), ed. R. Castano, S. Guida i F. Latella, Roma: Viella, I, 179-99.

Editor de la revista Mot so razo 2.

«Occitan Medieval Literature» (amb Sadurní Martí), a The Year's Work in Modern Language Studies 2001, 63 (2003), 221-26.

«Catalan Medieval Literature» (amb Lola Badia), a The Year's Work in Modern Language Studies 2001, 63 (2003), 304-11.

2004

Editor de la revista Mot so razo 3.

«Occitan Medieval Literature» (amb Sadurní Martí), a The Year's Work in Modern Language Studies 2002 , 64 (2004), 231-45.

«Catalan Medieval Literature» (amb Lola Badia), a The Year's Work in Modern Language Studies 2002, 64 (2004), 296-303.

Bibliografia occitana medieval 2004 (amb Sadurní Martí), www.narpan.net.

2005

«Wisdom for the court: The Verses proverbials de Cerverí de Girona», Études de langue et de littérature médiévales offertes à Peter T. Ricketts à l'occasion de son 70ème anniversaire, ed. A. Buckley i D. Billy, Turnhout, Brepols, 393-404.

«'En breu sazo aura·l jorn pretentori' (BDT 434A,20): Cerverí i Jaume I interpreten els fets de 1274», Actes de l'AHLM (Alacant, 2003), València, IIFV, 453-468.

«La maneyra plus fina: los exemplis, faules o istòries en los Verses Proverbials de Guillem de Cervera», Actas del IX Congreso Internacional de la AHLM (A Coruña, 2001), A Coruña, Toxosoutos, 2005, 543-558.

«El trobador de Pere el Gran», Mot so razo 4 (2005), 59-68.

Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, I,I, ed. Xavier Renedo (direcció), Sadurní Martí (coordinació), E. Bassegoda, M. Cabré, M. Galí, J. Garcia, D. Genís, D. Guixeras, E. Izquierdo, J. Lorca, R. Ramos, F.J. Rodríguez, R. Rojas, i Jaume Torró, Girona, Universitat de Girona-Diputació de Girona.

Cerverí de Girona, http://www.narpan.net.

Editor de la revista Mot so razo 4.

«Occitan Medieval Literature» (amb Sadurní Martí), a The Year's Work in Modern Language Studies 2003 , 65 (2005), 216-22.

«Catalan Medieval Literature» (amb Lola Badia), a The Year's Work in Modern Language Studies 2003, 65 (2005), 288-95.

Bibliografia occitana medieval 2003-5 (amb Sadurní Martí), http://www.narpan.net.

2006

«Occitan Studies. Literature. Medieval Period» (amb Sadurní Martí), The Year's Work in Modern Language Studies 2004, 66 (2006), 206-213.

«Catalan Medieval Literature» (amb Lola Badia), a The Year's Work in Modern Language Studies 2004, 66 (2006), 288-94.

Actes del Tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Girona, 2003), ed. Sadurní Martí (coordinació), Miriam Cabré, Francesc Feliu, Narcís Iglesias i David Prats, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2006, vol. I, 416 pp.

Ressenya de Vicenç Beltran, La corte de Babel: Lenguas, poética y política en la España del siglo XIII (Madrid: Gredos, 2005), a Mot So Razo 5, 78-79.

Bibliografia occitana medieval 2006 (amb Sadurní Martí), http://www.narpan.net.

«Per a una cronologia dels sirventesos de Cerverí de Girona», Els trobadors a la Península Ibèrica, Barcelona: PAM, 135-50.

Editor de la revista Mot so razo 5.

2007

«Occitan Medieval Literature» (amb Sadurní Martí), a The Year's Work in Modern Language Studies 2005 , 67 (2007), 195-200.

«Catalan Medieval Literature» (amb Lola Badia), a The Year's Work in Modern Language Studies, 67 (2007), 265-275.

Actes del Tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Girona, 2003), ed. Sadurní Martí (coordinació), Miriam Cabré, Francesc Feliu, Narcís Iglesias i David Prats, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2007, vol. II, 507 pp.; vol. III, 462 pp.

«Per a una base de dades dels cançoners catalans medievals. L'exemple de Sg», (amb Sadurní Martí), Actes del 13è col·loqui internacional de l'AILLC (Girona, 2003), ed. Sadurní Martí (coordinador), Miriam Cabré, Francesc Feliu, Narcís Iglesias i David Prats, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2007, III, 171-186.

«Istanze politiche nella lirica di Cerverí de Girona (anni 1276-1285)», Comunicazione e propaganda nei secoli XII e XIII. Atti del Convegno Internazionale, Messina, 24-26 maggio 2007, ed. Rossana Castano, Fortunata Latella i Tania Sorrenti, Roma, Viella, 161-171.

Bibliografia occitana medieval 2007 (amb Sadurní Martí), http://www.narpan.net.

Editor de la revista Mot so razo 6.

2008

«Mécènes et troubadours dans la Couronne d'Aragon», Europe, 950-951 (juin-juillet 2008), 85e année, 126-136.

«Catalan Medieval Literature» (amb Lola Badia), a The Year's Work in Modern Language Studies 2006, 68 (2008), 344-351.

«Occitan Medieval Literature» (amb Sadurní Martí), a The Year's Work in Modern Language Studies 2006 , 68 (2008), 320-329.

Bibliografia occitana medieval 2008 (amb Sadurní Martí), http://www.narpan.net.

Editor de la revista Mot so razo 7.

2009

«Occitan Medieval Literature» (amb Sadurní Martí), a The Year's Work in Modern Language Studies 2007, 69 (2009), 297–305

«Catalan Medieval Literature» (amb Lola Badia), a The Year's Work in Modern Language Studies 2007, 69 (2009), 344-51.

Bibliografia occitana medieval 2009 (amb Sadurní Martí), http://www.narpan.net.

Editor de la revista Mot so razo 8.

2010

«Geografia i història de la poesia occitanocatalana del segle XIV» (amb Sadurní Martí i Marina Navàs), Traslatar i transferir. La transmissió dels textos i el saber (1200-1500), ed. A. Alberni, L. Badia i L. Cabré, Santa Coloma de Queralt, Obrador Edèndum / Publicacions URV, 349–376.

«Le Chansonnier Sg au carrefour Occitano-Catalan» (amb Sadurní Martí), Romania, 128, 92-134.

«Occitan Medieval Literature» (amb Sadurní Martí), a The Year's Work in Modern Language Studies 2008, 70 (2010), 274–282.

«Catalan Medieval Literature» (amb Lola Badia), a The Year's Work in Modern Language Studies 2008, 70 (2010), 378-85.

Editor de la revista Mot so razo 9.

«Medieval Catalan Literature», «Cerverí de Girona», «Ramon Llull», «Francesc Eiximenis», «Ausiàs March», «Tirant lo Blanc», a The Oxford Dictionary of the Middle Ages, ed. Robert E. Bjork, Oxford University Press.

2011

Cerverí de Girona: un trobador al servei de Pere el Gran, Barcelona - Palma : Universitat de Barcelona - Universitat de les Illes Balears, 422 pp. ISBN 978-84-475-3513-2.

«Who are Cerverí's worst enemies?», Glossator, 4, 59-72.

«Occitan Medieval Literature» (amb Sadurní Martí), a The Year's Work in Modern Language Studies 2009, 71, 261-271.

«Catalan Medieval Literature» (amb Lola Badia), a The Year's Work in Modern Language Studies 2009, 71, 316-324.

«Trobadors i cultura trobadoresca durant el regnat de Jaume I», Any Jaume I. Commemoració del VIII centenari del naixement de Jaume I, ed. M. T. Ferrer i Mallol, Vol. 1: El poder reial i les institucions. La política internacional. La família reial i la política successòria. La figura de Jaume I. El món cultural i artístic, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 921-38.

«La circolazione della lirica nella Catalogna medievale», La tradizione della lirica nel Medioevo romanzo. Problemi di filologia formale, ed. Lino Leonardi, Firenze, Edizioni dell Galluzzo/Fondazione Ezio Franceschini, 2011, 363-407.

2012

«Manuscripts and Readers of Bernat Metge» (amb Sadurní Martí), Fourteenth-Century Classicism. Petrarch and Bernat Metge, ed. L. Cabré, A. Coroleu, J. Kraye, London-Savigliano: The Warburg Institute-Nino Aragno Editore, 2012, 159-195. (Warburg Institute Colloquia 21). ISBN 978-1-908590-45-2

Editor de la revista Mot so razo, 10-11.

2013

«Occitan Medieval Literature [2010-2011]» (amb Sadurní Martí), a The Year's Work in Modern Language Studies 2011, 73, 2013: 109-115.

«Catalan Medieval Literature [2010-2011]» (amb Lola Badia), a The Year's Work in Modern Language Studies 2011, 73, 2013: 181-188.

«La lírica d'arrel trobadoresca», Història de la Literatura Catalana. Literatura Medieval, I: Dels orígens al segle XIV (dir. Lola Badia), Barcelona: Enciclopèdia Catalana - Barcino - Ajuntament de Barcelona, 2013, 219-296.

«La narrativa en vers» (amb Anton M. Espadaler), Història de la Literatura Catalana. Literatura Medieval, I: Dels orígens al segle XIV (dir. Lola Badia), Barcelona: Enciclopèdia Catalana - Barcino - Ajuntament de Barcelona, 2013, 297-372.

Editor de la revista Mot so razo, 12.

2014

«"Que·l rey franses nos ha dezeretatz”: la poètica occitana després de Muret» (amb Marina Navàs), 800 anys després de Muret. Els trobadors i les relacions catalanooccitanes, ed. Vicenç Beltran, Tomàs Martínez i Irene Capdevila, Barcelona, Universitat de Barcelona, 101-122.

«Medieval Occitan Literature» (amb Sadurní Martí), Year’s Work in Modern Language Studies, 74, Oxford, MHRA, 170-182.

Editor de la revista Mot so razo, 13.

2015

«Ressons sicilians a la cultura catalana de l'època de Pere el Gran», Els catalans a la Mediterrània medieval: noves fonts, recerques i perspectives, ed. Lluís Cifuentes, Roser Salicrú i Mercè Viladrich Roma, Viella (IRCVM-Medieval Cultures, 3), 17-28.

Editor de la revista Mot so razo, 14.

«Medieval Occitan Literature» (amb Sadurní Martí), Year’s Work in Modern Language Studies, 75, Oxford, MHRA, 158-164.

«Medieval Catalan Literature» (amb Lola Badia), Year’s Work in Modern Language Studies, 75, Oxford, MHRA, 225-234.

Ressenya de Michel Zink, Les troubadours, une histoire poétique (París: Perrin, 2013), a Mot so razo 14, 84-86.

Ressenya de Rosanna Cantavella, El Facet, una Ars amandi medieval, edició i estudi (València-Barcelona: IIFV-PAM, 2013), a Bulletin of Hispanic Studies, 92.5, 719-20.

2016

«Medieval Catalan Literature» (amb Lola Badia), Year’s Work in Modern Language Studies, 76, Oxford, MHRA, 212-217.

Ressenya de Meritxell Simó, Jaume Massó i Torrents, La cançó provençal en la literatura catalana cent anys després (Florència: SISMEL - Il Galluzzo, 2012), a Estudis romànics 38, 501-505.

«El Conte d'amor i el recull de París-Carpentràs» (amb M. Victoria Rodríguez Winiarski), Els manuscrits, el saber i les lletres a la Corona d’Aragó, 1250-1500, ed. Lola Badia, Lluís Cifuentes, Sadurní Martí i Josep Pujol, Barcelona, PAM, 13-40.

Editor de la revista Mot so razo, 15.

Ressenya de Meritxell Simó, Jaume Massó i Torrents, La cançó provençal en la literatura catalana cent anys després (Florència: SISMEL - Il Galluzzo, 2012), a Mot so razo 15,

2017

Editor de la revista Mot so razo, 16.

«Politique et courtoisie à l’automne des troubadours», Cahiers de civilisation médiévale, 60, 2017, 113-124.

«La Vierge dans les poésies de Cerverí de Gérone», La Vierge dans les arts et les littératures du Moyen Âge, París, Honoré Champion ("Nouvelle Bibliothèque du Moyen Âge"), 2017, 91-102.

«El fragment trobadoresc català de Madrid (Mh)» (amb Sònia Boadas), Cultura neolatina, 77, 227-297.

«Un Catalan à Rodez: la contribution du troubadour Cerverí aux débats ruthénois», Revue des langues romanes, 121, 599-621.

En premsa

«Francesc Eiximenis i l'autoritat de Cerverí», Studies on Francesc Eiximenis / Estudis sobre Francesc Eiximenis, ed. Sadurní Martí i Xavier Renedo, Girona, ILLC, 2017.

«Els proverbis rimats de Ramon Llull i la poesia gnòmica occitanocatalana» (amb Francesc Tous), Ramon Llull, els trobadors i la cultura del segle XIII, ed. Vicenç Beltran i Tomàs Martínez Romero, Florència, Il Galluzzo, 2018.

«"Car sai que caminant / per terra e navegant": poema sobre la vida al mar dels mercaders de Llevant» (amb Lluís Cabré), Tripulacions i vaixells a la Mediterrània medieval: fonts i perspectives comparades de la Corona d’Aragó, ed. Lola Badia, Lluís Cifuentes i Roser Salicrú, Barcelona, Museu Marítim.

«Poetic Multilingualism in the Medieval Crown of Aragon» (amb Sadurní Martí), Tenso 33 (2018).

«Wielding the Cross: Crusade References in Cerverí de Girona and Thirteenth-Century Catalan Historiography», Literature of the Crusades, ed. Simon T. Parsons i Linda Paterson, Londres, Boydell & Brewer, 2018.

«Medieval Occitan Literature» (amb Sadurní Martí), Year’s Work in Modern Language Studies, 77, Brill.

En preparació

La réception des troubadours en Catalogne, ed. M. Cabré, Sadurní Martí i Albert Rossich, Turnhout, Brepols.

«Qui sont les troubadours catalans?» (amb Mariona Viñolas), La réception des troubadours en Catalogne, ed M. Cabré, Sadurní Martí i Albert Rossich, Turnhout, Brepols.

«Cerverí de Girona, Lo vers de la terra de Preste Johan, 'Volgr'agesson li rey aital usatge' (PC 434a,82)», Lecturae tropatorum.

«La Bíblia a l’obra de Cerverí de Girona», La Bíblia en la literatura catalana, Barcelona, Facultat de Teologia de Catalunya - PAM - Barcino - Associació Bíblica de Catalunya.

«Un nouveau projet numérique sur la contribution des cours médiévales à l'héritage des troubadours: le cas catalano-aragonais» (amb Sadurní Martí i Albert Reixach), XII Congrès de l'AIEO (Albi 2017).

«Para un mapa de las cortes trovadorescas: el caso catalano-aragonés» (amb Albert Reixach)XVII Congreso Internacional de la AHLM (Roma 2017).

«L'Empordà a la tardor trobadoresca» (amb Albert Reixach), Anuari de l'Institut d'Estudis Empordanesos, 2018 .

«Medieval Occitan Literature» (amb Sadurní Martí), Year’s Work in Modern Language Studies, 78, Brill.


Darrera actualització de diumenge, 17 de desembre de 2017 06:45